Hvem er vi?

Gjennom Kildehuset skaper Modum Bad arenaer for utvikling og utveksling av kompetanse mellom fagpersoner på ulike tjenestenivåer og innen ulike sektorer. Avdelingen tilrettelegger dessuten kortvarige, forebyggende tilbud innen arbeidshelse og samliv for enkeltpersoner, par og familier.

Satsningen på samliv har vært vesentlig de siste 20 årene, etter at Modum Bad på slutten av 90-tallet hentet det forskningsbaserte samlivskurset PREP til Norge. Siden den gang har vi utdannet i overkant av 1.400 kursledere og tilrettelagt og arrangert samlivskurs for ca. 16.000 par. Studier viser at par som har gått på PREP samlivskurs har opptil 50 prosent større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen.

Mer om Kildehusets ulike tjenester kan du finne her: www.kildehuset.no

Jorunn Tangen Hole, leder av Kildehuset FF

Jorunn Tangen Hole

leder av Kildehuset - formidling og forebygging

Fysioterapeut med 20 års erfaring som leder i helsesektoren, samt engasjement i helsefremmende
arbeid gjennom mangeårig styrearbeid i bedriftshelsetjeneste og i etablering av folkehelsesenter.

Cecilie Thorsen, psykologspesialist Kildehuset

Cecilie Thorsen

Psykologspesialist
hovedskribent på samlivsbloggen.no

Psykologspesialist med bred erfaring fra klinisk virksomhet og organisasjonspsykologi. Spesialisert seg i tema knyttet relasjonell og emosjonell kompetanse, dialog og konflikthåndtering. Har siden 2002 drevet PREP samlivskurs og diverse inspirasjonssamlinger for familier og ansatte i Forsvaret.